Parathedsparat

Vær læringsparat.

Vær institutionaliseringsparat.

Vær skoleparat, uddannelsesparat, arbejdsmarkedsparat og omstillingsparat.

Vær dødsparat.

Vær parathedsparat.

Konformitetskompetencen

Kravet om kompetence tvinger barnet bort fra tænkningen

Ind i tilpasningen til ydre krav og forventninger.

Kravet om kompetence gør læringen synlig

Og lægger dannelsens levende vekselvirkning død.

Kompetenceudvikling

Læringsmålstyret kompetenceudvikling er menneskets indtrædelse i dets selvforskyldte umyndighed.

Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens, læringsmålets, ledelse.

Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden omgivelsernes konstante anerkendelse og styring.

Mist modet til at betjene dig af din egen forstand! er altså kompetenceudviklingens valgsprog.

Målløshed som undervisningens forudsætning

Fakta er ting, der er talt. Fakta kan tælles og tales, sættes på faktura.

At undervise er at sætte fakta fri, så de igen kan blive frie ting.

Tingenes frihed forudsætter målløshed i dobbelt betydning:

Vi må være mål-løse: Uden mål, der binder tingene som fakta.

Vi må være målløse: Uden mæle, lade tingene tale.

Målløshed er undervisningens forudsætning.

Dannelsens grund

Dannelse er levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden.

Dannelsen forudsætter den dobbelte frihed; det frie menneske og den frie verden. Derfor må skolen være både Scholae og Ludus: Fri tid og leg med verdens ting.

Skolen må suspendere samfundets krav og forventninger til barnet, ved at gøre barnet til elev.

Skolen må suspendere samfundets og barnets krav og forventninger til verdens ting, ved at gøre tingene til ting, der tinger til leg.

Suspensionen er dannelsens grund. Her taler tingene til tanken.

Tingenes tingen og tankens tænkning

Tingene tinger. De kalder og samler til tænkning.

Tanken tier. Den lytter til tingenes tingen.

Tingenes talen til tavsheden tvinger tanken til tænkning.

Ud til tingene. Væk fra vanen. Ind i tænkningen.

Tingenes spørgen

Skolens formål er ikke skolens begrundelse. Det er derimod dens grund. I grunden er intet på forhånd bestemt eller begrundet.

Hvad finder vi her, i denne ubegrundede grund, hvor ingen endnu har bestemt hverken verden eller mennesket som noget bestemt?

Her finder vi spørgsmålet.

Spørgsmålet, der giver liv til vekselvirkningen mellem menneske og verden, er det spørgsmål mennesket ikke stiller, men som det stilles i.

Tingenes spørgen er vekselvirkningens, og dermed dannelsens, fødsel og årsag.