Kompetenceudvikling

Læringsmålstyret kompetenceudvikling er menneskets indtrædelse i dets selvforskyldte umyndighed.

Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens, læringsmålets, ledelse.

Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden omgivelsernes konstante anerkendelse og styring.

Mist modet til at betjene dig af din egen forstand! er altså kompetenceudviklingens valgsprog.

Målløshed

Fakta er ting, der er talt. Fakta kan tælles og tales, sættes på faktura og begreb.

At undervise er at sætte fakta fri, så de igen kan blive frie ting.

Vær mål-løs: Uden mål, der binder tingene som fakta.

Vær målløs: Uden mæle; lad tingene tale frit.

Målløshed er undervisningens forudsætning.

Dannelsens grund

Skolen som Schole suspenderer samfundets krav og forventninger til barnet, ved at gøre barnet til elev.

Skolen som Ludus suspenderer samfundets og barnets krav og forventninger til verdens ting, ved at gøre tingene til ting, der tinger til tænkning.

Suspensionen er dannelsens grund. Her taler tingene til tanken.

Tingenes tingen og tankens tænkning

Tingene tinger. De kalder og samler til tænkning.

Tanken tier. Den lytter til tingenes tingen.

Tingenes talen til tavsheden tvinger tanken til tænkning.

Ud til tingene. Væk fra vanen. Ind i tænkningen.

Tingenes spørgen

Skolens formål er dens grund. I grunden er intet på forhånd bestemt eller begrundet.

Hvad finder vi her, i denne ubegrundede grund, hvor ingen endnu har bestemt hverken verden eller mennesket som noget bestemt?

Her finder vi tingenes spørgsmål.

Tingenes spørgen er dannelsens årsag.