Undervisningens begyndelse

Det første man skal gøre, når man skal undervise, er at glemme, at man har et mål.

Så kan man begynde.

Læringens taksonomi

0: At lære at lære.

1: At lære.

2: At lære noget.

3: At lære om noget.

Jo højere niveau, des bedre.

Alle niveauer lig med niveau 0 skal man holde sig fra.

Lærer og elev

Hvad er en lærer?

En lærer er et menneske, der tjener verdens ting.

Hun tjener tingene ved ikke at betjene dem, og ved ikke at lade dem tjene sig. Hun stiller sig til rådighed for deres indfald. En lærer lader sit virke være betinget af tingenes væren.

Det er derfor en lærer ikke bør benytte sig af læremidler i undervisningen; læremidler er ting, der tjener – og som derfor ikke tjenes. En lærer lader tingene være ting, og hun viser eleverne til rette i det at tjene tingene.

Så hvad er da en elev?

En elev er et barn, der lærer at blive ved med at tjene tingene.

Barnet fødes til at tjene tingene. Det tjener dem allerede fra fødslen, ved at lade tingene tale til sig og ved at stille sig til rådighed for deres indfald – i undren og i leg.

Som elev i en skole lærer barnet at tjene tingene gennem fagene. Det lærer ikke at betjene tingene eller at lade tingene tjene sig – jo, i kompetencesskolen er det nok sådan, men ikke i en egentlig skole. Her tjenes tingene, af både lærer og elev.

Når tingene tjenes, taler de til tanken – de tinger og kalder til tænkning.

Dannelsens årsag

Hvad sætter dannelsen i gang?

Det gør tingene. Det er når tingene trækkes ud af deres bestand-form, når de gøres frie og får mulighed for at tale til os og rejse deres spørgsmål, og når vi gør os selv til de betingede, de lyttende og svarende, at dannelsen sættes i værk. Først som en undren, senere som en søgen efter svar, og altid i levende vekselvirkning.

På mange måder er der alt for få ting i de danske skoler. Tingene er erstattet af læremidler, redskaber og artefakter. Alt skal det tjene etableringen af den almindelige mening i elevernes hoveder, og alt frarøver det eleverne muligheden for at lytte målløst til verdens frie ting.

At tage konkurrencestaten alvorligt

Jeg har besluttet mig for at tage konkurrencestaten og dens krav til mig alvorligt.

Derfor er jeg begyndt at konkurrere med mine kolleger. De ved det ikke, så jeg er allerede langt foran. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle dem, hvad vi konkurrerer i.

Jeg konkurrerer også med de andre forældre i mit barns børnehave. Og med pædagogerne. Og børnene. Heller ikke de ved, at de er i gang med at tabe.

Jeg konkurrer så meget jeg kan. Faktisk kan jeg slet ikke komme i tanker om elementer i mit liv, som ikke er underlagt min nyudviklede konkurrencementalitet. Jeg spiser, græder, sover, elsker, ler, arbejder og ser tv som en fremragende vinder i den globale konkurrence.

Jeg udfolder mit potentiale fuldt ud. Jeg bliver mere og mere fremragende.

Intet kan stoppe mig nu…

En målstyret dag

I dag stod jeg op.

Allerede da jeg vågnede, stod mit mål med dagen lysende klart i min bevidsthed.

Nu arbejder jeg målrettet på at gå i seng igen. Jeg skal lige have overstået nogle aktiviteter – lidt arbejde, lidt mad, lidt samvær med familien. Lidt liv, i det hele taget.

Gennem kontinuerlige feedbackprocesser vil jeg løbende sikre, at intet af det bliver for sjovt. Jeg vil sørge for ikke at lade mig distrahere, og holde blikket stift rettet mod mit mål. For målet er det vigtigste. Det siger alle.

I aften vinger jeg det af.

Godnat.

Velkommen i tænketanken

Her opbevarer jeg brudstykker af mine frie tanker om skole, pædagogik og dannelse; tanker, som er unyttige og uden afsæt i data eller evidens.

Forvent ikke, at blive mere kompetent af tænketankens indhold. Forvent heller ikke, at blive i stand til at undervise mere effektivt. Forbered dig derimod på, at blive en smule mindre nyttig, en smule mindre konform og måske en smule mere selvstændigt tænkende.

Sapere Aude!

Dannelse

Dannelse er frigørelse af fakta,
Dannelse er dvælen ved ting.

Dannelse er inkompetence,
Dannelse er inkonformitet.

Dannelse er menneskets spørgende dvælen,
Ved verdens frie og villende ting.


Læringsudbytteri

At udbytte alt for den målbare læring
Stoffet, pausen, læreren, eleven og familien.

At mellemrumspotentialisere og effektivisere
Til der ikke er andet end læringsmål og midler tilbage.

At sætte alt på læringens kort
Er at miste alt.

Pædagogikkens formål

Pædagogikkens formål er dens grund;

Dens Purpose, dens Pro Pausa, dens suspenderende før-position.

Det udgangspunkt, der sætter menneske og verden fri, og som gør alle mål og retninger mulige.

Pædagogikkens formål er ikke dens eksternt begrundende mål, men dens internt suspenderende grund.

Pædagogikkens grund er dens formål.