Velkommen i min tænketank

Her opbevarer jeg brudstykker af mine frie tanker om skole, pædagogik og dannelse; tanker, som er både unyttige og uden afsæt i data eller evidens.

Forvent ikke at blive mere kompetent af tænketankens indhold. Forvent heller ikke at blive i stand til at undervise mere effektivt. Forbered dig derimod på at blive en smule mindre nyttig, en smule mindre konform og måske en smule mere tænkende.

Hold dig i øvrigt ikke tilbage med selv at tænke frie og unyttige tanker om de ting, der optager dig. Hvis dine omgivelser ikke mener, de kan bruge dine tanker til noget, kan du altid, som jeg, oprette din egen tænketank og opbevare tankerne der. Når alt kommer til alt, burde vi alle være direktører i vores egen tænketank.

Sapere Aude!

Dannelse

Dannelse er frigørelse af fakta,
Dannelse er dvælen ved ting.

Dannelse er inkompetence,
Dannelse er inkonformitet.

Dannelse er menneskets spørgende dvælen,
Ved verdens frie og villende ting.


Læringsudbytteri

At udbytte alt for den målbare læring
Stoffet, pausen, læreren, eleven og familien.

At mellemrumspotentialisere og effektivisere
Til der ikke er andet end læringsmål og midler tilbage.

At sætte alt på læringens kort
Er at miste alt.

Pædagogikkens formål

Pædagogikkens formål er dens grund;

Dens Purpose, dens Pro Pausa, dens suspenderende før-position.

Det udgangspunkt, der sætter menneske og verden fri, og som gør alle mål og retninger mulige.

Pædagogikkens formål er ikke dens eksternt begrundende mål, men dens internt suspenderende grund.

Pædagogikkens grund er dens formål.

… og lyst til at spørge mere

At holde skole er at vise vej ind i spørgsmål.

At holde verden åben, uden at forfalde til svar.

At ægge til nysgerrighed og fortsat forundring.

At vise eleven, hvad hun endnu og altid ikke har.

At ville noget med nogen

At undervise er at vende viljen på vrangen;
at ville ingenting og lade alting ville.

At undervise er at tjene tingenes egen didaktik.

Parathedsparat

Vær læringsparat.

Vær institutionaliseringsparat.

Vær skoleparat, uddannelsesparat, arbejdsmarkedsparat, omstillingsparat.

Vær fremtidsparat.

Vær parathedsparat.

Konformitetskompetencen

Ydre krav om kompetence tvinger barnet ud af tænkningen,

Ind i tilpasningen til ydre krav og forventninger.

Kravet om kompetence gør læringen synlig,

Og lægger erfaring og tænkning død.

Kompetenceudvikling

Læringsmålstyret kompetenceudvikling er menneskets indtrædelse i dets selvforskyldte umyndighed.

Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens, læringsmålets, ledelse.

Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden omgivelsernes konstante anerkendelse og styring.

Mist modet til at betjene dig af din egen forstand! er altså kompetenceudviklingens valgsprog.

Målløshed

Fakta er ting, der er talt. Fakta kan tælles og tales, sættes på faktura og begreb.

At undervise er at sætte fakta fri, så de igen kan blive frie ting.

Vær mål-løs: Uden mål, der binder tingene som fakta.

Vær målløs: Uden mæle; lad tingene tale frit.

Målløshed er undervisningens forudsætning.