Pædagogikkens grund

Formålet er et udgangspunkt; grunden vi står på, før vi starter.

Et Purpose, et Pro Pausa; en før-pause, der gør alle mål mulige.

Formålet er ikke pædagogikkens begrundende mål, men dens suspenderende grund.

Det er formålets suspension af almindelig mening, der lader tingene spørge frit.

… og lyst til at spørge mere

At holde skole er at vise vej ind i spørgsmål.

At holde spørgsmålene åbne, uden at give svar.

At ægge til nysgerrighed og fortsat forundring.

At vise eleven, hvad hun endnu og altid ikke véd.

At ville noget med nogen

At undervise er at vende viljen på vrangen;
at ville ingenting og at lade tingenes vilje ville.

At undervise er at lade noget ville nogen noget;

At undervise er at lytte til tingenes egen didaktik.

Parathedsparat

Vær læringsparat.

Vær institutionaliseringsparat.

Vær skoleparat, uddannelsesparat, arbejdsmarkedsparat, omstillingsparat.

Vær fremtidsparat.

Vær parathedsparat.

Konformitetskompetencen

Ydre krav om kompetence tvinger barnet ud af tænkningen.

Ind i tilpasningen til ydre krav og forventninger.

Kravet om kompetence gør læringen synlig.

Og lægger erfaring og tænkning død.

Kompetenceudvikling

Læringsmålstyret kompetenceudvikling er menneskets indtrædelse i dets selvforskyldte umyndighed.

Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens, læringsmålets, ledelse.

Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden omgivelsernes konstante anerkendelse og styring.

Mist modet til at betjene dig af din egen forstand! er altså kompetenceudviklingens valgsprog.

Målløshed

Fakta er ting, der er talt. Fakta kan tælles og tales, sættes på faktura.

At undervise er at sætte fakta fri, så de igen kan blive frie ting.

Vær mål-løs: Uden mål, der binder tingene som fakta.

Vær målløs: Uden mæle; lad tingene tale.

Målløshed er undervisningens forudsætning.

Dannelsens grund

Skolen som Scholae suspenderer samfundets krav og forventninger til barnet, ved at gøre barnet til elev.

Skolen som Ludus suspenderer samfundets og barnets krav og forventninger til verdens ting, ved at gøre tingene til ting, der tinger til kundskab.

Suspensionen er dannelsens grund. Her taler tingene til tanken.

Tingenes tingen og tankens tænkning

Tingene tinger. De kalder og samler til tænkning.

Tanken tier. Den lytter til tingenes tingen.

Tingenes talen til tavsheden tvinger tanken til tænkning.

Ud til tingene. Væk fra vanen. Ind i tænkningen.

Tingenes spørgen

Skolens formål er dens grund. I grunden er intet på forhånd bestemt eller begrundet.

Hvad finder vi her, i denne ubegrundede grund, hvor ingen endnu har bestemt hverken verden eller mennesket som noget bestemt?

Her finder vi tingenes spørgsmål.

Tingenes spørgen er dannelsens årsag.