Velkommen i Tænketanken

Her opbevarer jeg brudstykker af mine frie tanker om skole, pædagogik og dannelse. Du vil kun finde tanker, som er uafsluttede og helt og aldeles unyttige. Der er desuden helt fri af både data og evidens.

Du skal ikke forvente at blive mere kompetent af at læse tænketankens indhold. Du skal heller ikke forvente at blive i stand til at opdrage eller undervise mere effektivt. Derimod kan du forvente, at blive en smule mindre konform og meget mere i tvivl.

Opdragelse til fremtiden

VERDEN ER FARLIG: Klimaet er farligt, kineserne er farlige, Putin er farlig, corona er farlig, din venlige nabo, skoven, vejen, ja, selv din klassekammerat og dine forældre er potentielt FARLIGE.

Kom i skole og LÆR, hvordan du bringer alt det farlige under KONTROL:

Her er FAKTA om alle verdens ting: LÆR dem at kende, så du kan sætte tingene på FAKTURA i en uendelig bestilling: BESTIL dine forældre, vejen du bor på, solnedgangen, kæledyret og vennerne – tæm dem, kontroller dem og sørg for at have dem ved hånden, altid inden for rækkevidde, altid bestilbare.

Og LÆR også selv at være kontrollér- og BESTILBAR som KOMPETENT HUMAN RESSOURCE, der opfylder læringsmål fra vugge til grav og løser opgaver effektivt og til perfektion, altid på jagt efter det 12-tal, der viser, at du lever restfrit op til omgivelsernes krav og forventninger.

BESTIL og bliv BESTILT.

Hele verden er i skærmen

Siges det.

Men det er en vrangforestilling.

Der er ingen verden i skærmen, der er kun skærmende indtryk,
af en verden, der ikke længere behøver at findes.

Når skærmen tændes, slukkes verden.

Det vi glemte, mens vi lærte

Mens vi har glemt at lytte,

og lærer alt det vi skal og forkorter verdens uendelighed og pluralitet med vores strategier, kompetencekrav, læringsmål, verdensmål, klimamodeller, mundbind, vacciner og digitale effektiviseringer,

som tæmmer verden og gør den til rene og ufarlige indtryk i vores alt for forstørrede bevidsthed,

står der en endeløs verden fuld af ting, der taler, udenfor.

Forkortelser og forlængelser

I morges, da jeg var på vej til en dag fyldt med forkortelser,
hvor PVS20NET og PVS20M skulle introduceres til ITSL i F193 og F284 på PIV af JANO, JEHM og NJPA,
standsede jeg et øjeblik og tog et snapshot af evigheden.

Læringens skole

I læringens skole lærer eleverne to ting: Fakta og kompetencer.
De to er indbyrdes forbundne.

Fakta tæmmer verdens ting,
så kompetencerne kan virke som midler for beherskelsen af dem.

Der er ikke noget udenfor.

At sætte verden fri

Læring er tæmning af verden.
Kategorisering og håndtering.
Digitalisering og effektivisering.
Kompetence og udnyttelse.

Dannelse er frisættelse af verden.
Beundring og undren.
Analogisering og lytning.
Kundskab og tænkning.

Fremtiden er digital

I fremtiden er alt digitalt. Alt er programmeret. Alt er data.
Der findes ingen erfaring uden for maskinen.

Hvem er jeg, spørger du, og maskinen giver dig svar: Du er så mange nuller og så mange ét-taller.

Dine læringshuller er lukkede. Du har glemt, hvordan havet ser ud. Du har glemt, hvordan markerne dufter.
Du har glemt, hvordan man taler med en kollega. Du har glemt, hvordan man ser en ven i øjnene.

Du kommunikerer digitalt. Du tænker digitalt. Du lever digitalt. Du dør digitalt.
Du får en mindeside på Facebook.

I fremtiden er du digital. Du har mistet dig selv. Du egner dig ikke længere til at være noget, som en maskine ikke kunne være meget bedre end dig. 

Bryd ud!

Midler og mål, faktura og fødsel

I. Faktura

Fakta er verden, reduceret fra mål til middel.

Læremidler er ting, reduceret fra mål til middel.

Læringsmål er dannelse, reduceret fra mål til middel.

Kompetenceskolens elev er mennesket, reduceret fra mål til middel.

I kompetenceskolen reduceres alting.

I kompetenceskolen faktureres alting.

II. Natura

Dannelsens skole er suspension af fakturaen.

I dannelsens skole hersker ting, mennesker og verden i fri og levende vekselvirkning.

I dannelsens skole frigøres alting.

I dannelsens skole fødes alting.

Hvad vil undervisning sige?

At undervise er ikke at vise eleverne bestemte ting, så de kan udlede viden, færdigheder og kompetencer af mødet med dem.


At undervise er at lade ubestemte ting vise sig for eleverne, så tingene kan tale og eleverne lytte.


At undervise er at gøre tingen aktiv og eleven passiv.


At undervise er at genfortrylle tingene, at sætte dem fri, at gøre dem mystiske – at vise, at de skjuler sig for det umiddelbare blik.


At undervise er at gøre eleven til den betingede – den, der tales til af tingene.