Tænketank

Lærer og elev

Hvad er en lærer?

En lærer er et menneske, der tjener verdens ting.

Hun tjener tingene ved ikke at betjene dem, og ved ikke at lade dem tjene sig. Hun stiller sig til rådighed for deres indfald. En lærer lader sit virke være betinget af tingenes væren.

Det er derfor en lærer ikke bør benytte sig af læremidler i undervisningen; læremidler er ting, der tjener – og som derfor ikke tjenes. En lærer lader tingene være ting, og hun viser eleverne til rette i det at tjene tingene.

Så hvad er da en elev?

En elev er et barn, der lærer at blive ved med at tjene tingene.

Barnet fødes til at tjene tingene. Det tjener dem allerede fra fødslen, ved at lade tingene tale til sig og ved at stille sig til rådighed for deres indfald – i undren og i leg.

Som elev i en skole lærer barnet at tjene tingene gennem fagene. Det lærer ikke at betjene tingene eller at lade tingene tjene sig – jo, i kompetencesskolen er det nok sådan, men ikke i en egentlig skole. Her tjenes tingene, af både lærer og elev.

Når tingene tjenes, taler de til tanken – de tinger og kalder til tænkning.