Tænketank

Hvad vil undervisning sige?

At undervise er ikke at vise eleverne bestemte ting, så de kan udlede viden, færdigheder og kompetencer af mødet med dem.


At undervise er at lade ubestemte ting vise sig for eleverne, så tingene kan tale og eleverne lytte.


At undervise er at gøre tingen aktiv og eleven passiv.


At undervise er at genfortrylle tingene, at sætte dem fri, at gøre dem mystiske – at vise, at de skjuler sig for det umiddelbare blik.


At undervise er at gøre eleven til den betingede – den, der tales til af tingene.