Tænketank

Hvad tjener en lærer?

En lærer tjener ingen
– ingen organisation, ingen leder, ingen forælder, ingen elev.

En lærer tjener alting
– alle ting, som frie ting, der gives stemme i skolen.

En lærer tjener dannelsen
– som levende vekselvirkning mellem alle frie ting.

En lærer er en fri tjener af altings frie dannelse.