Foredrag om skole, pædagogik og dannelse

Jeg holder jævnligt foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg beskæftiger mig primært med folkeskolen og friskolerne, men har også holdt foredrag på gymnasier. Foredragene kan tilpasses jeres specifikke interesser, og vil kunne have bred relevans, lige fra børnehaver til de videregående uddannelser.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag om pædagogik, skole, dannelse, analogisering og andre relaterede emner.

Foredrag: Hvad er skolens opgave?

Hvorfor holder vi overhovedet skole? Hvad skal man forstå som skolens højeste formål og vigtigste opgaver – og hvem skal have magten til at give svarene på de spørgsmål? Er det politikerne? Lærerne? Forældrene? Eller måske eleverne?

Foredraget åbner op for nogle af de helt store spørgsmål, som enhver skole bør minde sig selv om med jævne mellemrum.

Foredrag: 3 bud om mål

Hvad skal man forstå ved et mål? Hvad er forskellene på et læringsmål og et pædagogisk mål, og hvordan forbinder målene sig med et formål?

Foredraget giver et bud på, hvordan man skal forstå fænomener som formål, mål, midler og spørgsmål i en pædagogisk sammenhæng, og det udfolder følgende 3 bud om, hvordan man bør arbejde med skolens mål:

1: Formålet må altid være dannelsens grund.
2: Spørgsmålet må altid være dannelsens årsag.
3: Målet må altid være dannelsens middel.

Foredrag: Mistrivslens pædagogik?

Flere og flere unge mennesker er i mistrivsel. Hvorfor er det sådan, og hvad kan skolen gøre ved det?

Opdragelse handler i dag, i store træk, om at forberede børnene på at overleve i en verden, der på mange måder er farlig: Der er krig, klimakrise, konkurrence fra kineserne og meget andet som truer deres eksistens, og pædagogikken kommer meget ofte til at handle om at lære eleverne at kontrollere og overleve i den farlige verden.

Men pædagogik og opdragelse handler ikke kun om at kontrollere en farlig verden. Det er i skolen og pædagogikken, vi kan lade børnene dvæle ved en verden, der ikke kun er farlig, men også forunderlig. Det er gennem opdragelsen, vi voksne kan lære børnene at elske verden – selvom den er farlig.

Foredraget udfordrer den stigende instrumentalisering af vores skoler, og giver – med afsæt i bl.a. Heideggers og Arendts tænkning – et bud på, hvordan man også kan anskue skolens opgave.

Foredrag: Analogisér!

Gennem de seneste 30 år har politikere og lobby-virksomheder kappedes om at digitalisere vores skoler og uddannelser. Den bagvedliggende idé er, at fremtiden er digital. Men er udviklingen gået for stærkt – og har vi tabt noget på vejen?

Hvad blev der af elevernes fysiske fællesskaber, af fordybelsen og af pladsen til det besværlige og langsomme? Ønsker vi egentlig, at fremtiden er digital – eller er der behov for at analogisere vores fælles liv?

Foredraget giver et kritisk blik på de uhensigtsmæssige konsekvenser af digitaliseringen, og inviterer til at genopdage værdien af de analoge og fysiske fællesskaber i skolen og fritidspædagogikken.