Foredrag om pædagogik og dannelse

Jeg holder jævnligt foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg beskæftiger mig primært med folkeskolen og friskolerne. Foredragene kan dog tilpasses jeres specifikke interesser, og vil kunne have bred relevans, lige fra børnehaver til de videregående uddannelser. Foredragene koster fra 9.000,- og kan varieres i omfang fra 45 minutter til et par timer, hvor de kombineres med drøftelser i relation til jeres egen praksis.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag om pædagogik, skole, dannelse, digitalisering og andre relaterede emner.

Her er et par eksempler på mine foredrag:

Foredrag: Hvad er en skole?

Hvorfor holder vi overhovedet skole? Hvad skal man forstå som skolens højeste formål og vigtigste opgaver – og hvem skal have magten til at give svarene på de spørgsmål? Er det politikerne? Lærerne? Forældrene? Eller måske eleverne? Foredraget åbner op for nogle af de helt store spørgsmål, som enhver skole bør minde sig selv om med jævne mellemrum.

Foredrag: 3 bud om mål

Hvad skal man forstå ved et mål? Hvad er forskellene på et læringsmål og et pædagogisk mål, og hvordan forbinder målene sig med et formål? Foredraget giver et bud på, hvordan man skal forstå fænomener som formål, mål, midler og spørgsmål i en pædagogisk sammenhæng, og det udfolder følgende 3 bud om skolens mål:
1: Formålet må altid være grund.
2: Spørgsmålet må altid være årsag.
3: Målet må altid være middel.

Foredrag: Tæmningens og frihedens pædagogik

Skal skolen lære eleverne kompetencer til fremtidens arbejdsmarked – eller skal den give dem kundskaber og danne dem med afsæt i grundlæggende værdier? Kan den gøre begge dele? Hvad er dannelse og kundskaber overhovedet – og hvordan adskiller de begreber sig fra læring og kompetencer? Foredraget udfordrer den stigende instrumentalisering af vores skoler, og giver et bud på, hvordan man også kan anskue skolens opgave.

Foredrag: Analogisér!

Gennem de seneste 30 år har politikere og lobby-virksomheder kappedes om at digitalisere vores skoler og uddannelser, ud fra en betragtning om, at fremtiden er digital. Men er det gået for stærkt – og har vi tabt noget på vejen? Foredraget giver et kritisk blik på de uhensigtsmæssige konsekvenser af digitaliseringen, og inviterer til at genopdage værdien af de analoge og fysiske fællesskaber i skolen og fritidspædagogikken.