Foredrag om skole, pædagogik og dannelse

Jeg holder jævnligt foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg beskæftiger mig primært med folkeskolen og friskolerne. Foredragene kan dog tilpasses jeres specifikke interesser, og vil kunne have bred relevans, lige fra børnehaver til de videregående uddannelser.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag om pædagogik, skole, dannelse, digitalisering og andre relaterede emner.

Foredrag: Hvad er en skole?

Hvorfor holder vi overhovedet skole? Hvad skal man forstå som skolens højeste formål og vigtigste opgaver – og hvem skal have magten til at give svarene på de spørgsmål? Er det politikerne? Lærerne? Forældrene? Eller måske eleverne?

Foredraget åbner op for nogle af de helt store spørgsmål, som enhver skole bør minde sig selv om med jævne mellemrum.

Foredrag: 3 bud om mål

Hvad skal man forstå ved et mål? Hvad er forskellene på et læringsmål og et pædagogisk mål, og hvordan forbinder målene sig med et formål?

Foredraget giver et bud på, hvordan man skal forstå fænomener som formål, mål, midler og spørgsmål i en pædagogisk sammenhæng, og det udfolder følgende 3 bud om, hvordan man bør arbejde med skolens mål:

1: Formålet må altid være dannelsens grund.
2: Spørgsmålet må altid være dannelsens årsag.
3: Målet må altid være dannelsens middel.

Foredrag: Tæmningens og frihedens pædagogik

Opdragelse handler i store træk om at forberede børnene på at overleve i en verden, der på mange måder er farlig: Der er krig, klimakrise, konkurrence fra kineserne og meget andet, og alt dette farlige må tæmmes og bringes under kontrol. I skolen lærer børnene derfor fakta og kompetencer, der skal hjælpe dem med at kontrollere deres omverden.

Men pædagogik og opdragelse er meget mere end det. Det er i skolen og pædagogikken, vi kan lade børnene dvæle ved den verden, der burde forundre dem. Det er her, vi kan sætte både barn og verden fri til dannelsens levende vekselvirkning.

Foredraget udfordrer den stigende instrumentalisering af vores skoler, og giver – med afsæt i bl.a. Heideggers og Arendts tænkning – et bud på, hvordan man også kan anskue skolens opgave.

Foredrag: Analogisér!

Gennem de seneste 30 år har politikere og lobby-virksomheder kappedes om at digitalisere vores skoler og uddannelser. Den bagvedliggende idé er, at fremtiden er digital. Men er udviklingen gået for stærkt – og har vi tabt noget på vejen? Hvad blev der af elevernes fysiske fællesskaber, af fordybelsen og af pladsen til det besværlige og langsomme? Ønsker vi egentlig, at fremtiden er digital – og hvordan kan skolen hjælpe eleverne med at forholde sig til de spørgsmål?

Foredraget giver et kritisk blik på de uhensigtsmæssige konsekvenser af digitaliseringen, og inviterer til at genopdage værdien af de analoge og fysiske fællesskaber i skolen og fritidspædagogikken.