Foredrag om pædagogik og uddannelse

Herunder finder du eksempler på mine foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg forholder mig primært til børnehaver, folkeskolen og friskolerne samt pædagog- og læreruddannelsen. Foredragene vil dog have relevans bredt i uddannelsesverdenen, og kan tilpasses jeres specifikke interesser. Foredragene koster fra 5.000,- og kan varieres i omfang – fra 45 minutter til et par timer. De kan evt. kombineres med drøftelser i relation til jeres praksis.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at booke et foredrag om pædagogik og relaterede emner.

Målstyret læring – når dialogen forstummer

Hvad sker der med skolen og åndsfriheden i den, når undervisningens dialoger underlægges ydre krav om et bestemt læringsudbytte på bestemte tidspunkter i elevernes liv?

Skolens formål og mål

Hvordan kan vi tænke skolens formål og mål på måder, der gør dem til midler for en dannelsesproces, der ikke lader sig styre, men som må betragtes som værende radikalt fri?

Skolens formål – kompetencer eller kundskaber?

Skal skolens sikre eleverne kompetencer til fremtidens arbejdsmarked – eller skal den give dem kundskaber til noget andet – og i så fald til hvad?

Dannelsens skole – mellem ting og elever

Dannelse er levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden – hvordan kan skolen igen finde sin grund, så denne vekselvirkning kan fødes og næres?

Kan man måle skolens formål?

I stedet for at holde skole med afsæt i et værdibårent formål, er det i dag naturligt at holde skole med det formål at opfylde en række forudbestemte krav om målbart læringsudbytte. Men hvordan skal man forstå skolens formål – og kan man måle på, i hvor høj grad det bliver opfyldt?