Foredrag om pædagogik og uddannelse

Herunder finder du eksempler på mine foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg beskæftiger mig primært med børnehaver, folkeskolen og friskolerne samt pædagog- og læreruddannelsen. Foredragene vil dog have relevans bredt i uddannelsesverdenen, og kan tilpasses jeres specifikke interesser. Foredragene koster fra 6.000,- og kan varieres i omfang fra 45 minutter til et par timer, hvor de kombineres med drøftelser i relation til jeres praksis.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at booke et foredrag om pædagogik, skole, dannelse og andre relaterede emner.

Hvad er en skole?

Hvorfor holder vi som samfund skole? Hvad er skolens funktion i samfundet – og hvordan kan vi beskytte skolen og dens praksis, så den kan udfylde sin funktion uden at blive et instrument for andre samfundsmæssige mål?

Skolens formål og mål

Hvordan kan vi tænke skolens formål og mål på måder, der gør dem til midler for en dannelsesproces, der ikke lader sig styre og kontrollere, men som må betragtes som værende radikalt fri?

Målstyret læring – når dialogen forstummer

Hvad sker der med skolen og åndsfriheden i den, når undervisningens dialoger underlægges ydre krav om et bestemt læringsudbytte på bestemte tidspunkter i elevernes liv?

Skolens opgave – kompetencer eller kundskaber?

Skal skolen sikre eleverne kompetencer til fremtidens arbejdsmarked – eller skal den give dem kundskaber til noget andet – og i så fald til hvad? Hvad er kundskaber overhovedet – og hvordan adskiller de sig fra kompetencer?

Kan man måle skolens formål?

I stedet for at holde skole med afsæt i et værdibårent formål, er det i dag naturligt at holde skole med det formål at opfylde en række forudbestemte krav om målbart læringsudbytte. Men hvordan skal man forstå skolens formål – og kan man måle, i hvor høj grad det bliver opfyldt?

Dannelsens skole

Dannelse er levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden – hvordan kan skolen genfinde dens formål, så denne vekselvirkning kan fødes og næres?