Tænketank

Midler og mål, faktura og fødsel

I. Faktura

Fakta er verden, reduceret fra mål til middel.

Læremidler er ting, reduceret fra mål til middel.

Læringsmål er dannelse, reduceret fra mål til middel.

Kompetenceskolens elev er mennesket, reduceret fra mål til middel.

I kompetenceskolen reduceres alting.

I kompetenceskolen faktureres alting.

II. Natura

Dannelsens skole er suspension af fakturaen.

I dannelsens skole hersker ting, mennesker og verden i fri og levende vekselvirkning.

I dannelsens skole frigøres alting.

I dannelsens skole fødes alting.