Dannelsens grund

Skolen som Schole suspenderer samfundets krav og forventninger til barnet, ved at gøre barnet til elev.

Skolen som Ludus suspenderer samfundets og barnets krav og forventninger til verdens ting, ved at gøre tingene til ting, der tinger til tænkning.

Suspensionen er dannelsens grund. Her taler tingene til tanken.