Tænketank

Dannelsens årsag

Hvad sætter dannelsen i gang?

Det gør tingene. Det er når tingene trækkes ud af deres bestand-form, når de gøres frie og får mulighed for at tale til os og rejse deres spørgsmål, og når vi gør os selv til de betingede, de lyttende og svarende, at dannelsen sættes i værk. Først som en undren, senere som en søgen efter svar, og altid i levende vekselvirkning.

På mange måder er der alt for få ting i de danske skoler. Tingene er erstattet af læremidler, redskaber og artefakter. Alt skal det tjene etableringen af den almindelige mening i elevernes hoveder, og alt frarøver det eleverne muligheden for at lytte målløst til verdens frie ting.