Tænketank

Læring eller dannelse

Læring er tæmning af verden
Kompetence og udnyttelse
Digitalisering, effektivisering
Kategorisering og håndtering

Dannelse er frisættelse af verden
Beundrende undren
Analogisering, lytning
Kundskab og tænkning