At sætte verden fri

Læring er tæmning af verden.
Kategorisering og håndtering.
Digitalisering og effektivisering.
Kompetence og udnyttelse.

Dannelse er frisættelse af verden.
Beundring og undren.
Analogisering og lytning.
Kundskab og tænkning.