Bøger og artikler om pædagogik og dannelse

Kunsten ikke at lære verden at kende

Om hvordan dannelsen, modsat læringen, ikke tæmmer, men frisætter verden.

I: Brinkmann, S., Rømer, T. Aa. & Tanggaard, L. (red.). (2021). Sidste chance. Nye perspektiver på dannelse. KLIM.

Pædagoguddannelsen – mellem formål og læringsmål

I: Hjermitslev, H.H., Morthorst Rasmussen, B. & Togsverd, L. (red.). 2021. God og dårlig pædagoguddannelse. Forlaget DPP.

Pædagoguddannelsen – mellem dannelse og kompetence

Med Hans Henrik Hjermitslev. I: Hjermitslev, H.H., Morthorst Rasmussen, B. & Togsverd, L. (red.). 2021. God og dårlig pædagoguddannelse. Forlaget DPP.

Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til digital myndiggørelse i folkeskolen

Studier i Læreruddannelse og Profession, december 2019.

Denne artikels hovedanliggende er at undersøge og kvalificere det myndiggørelsesbegreb, der knytter sig til den nye faglighed teknologiforståelse i folkeskolen.

Dannelsens skole

Liv i Skolen, september 2019.

Artiklen giver et bud på, hvordan vi kan tænke anderledes om skolens formål og mål, så dannelsen igen kan få en central rolle at spille for både eleven og samfundet. 

Tings-orienteret undervisning

Dansk Pædagogisk Tidsskrift, september 2018.

Artiklen præsenterer, med afsæt i bl.a. Graham Harman’s filosofi, en tings-orienteret tilgang til undervisning, der sigter mod at lære eleverne noget ubestemt om noget ubestemt.

FAQ om Læringsmål (bog)FAQ om læringsmål

Hans Reitzels Forlag, 2017.

Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Bogen rejser og forsøger at besvare spørgsmål som fx: Hvorfor taler alle om læringsmål? Hvor kommer de fra? Hvad er et læringsmål egentlig, og hvad vil det sige at undervise læringsmålstyret? Er der forskel på mål? Kan man måle mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene?

Pædagoguddannelsens formål – at virke eller at værke

Arbejdspapir om pædagoguddannelsen, januar 2016.

En kritik af pædagoguddannelsens kompetencebaserede læringsmålstyring, og et forslag om at kundskabsbasere uddannelsen, så den ikke kun virker for praksis, men også får det til at værke i praksis.

Skolens formål – kompetenceudvikling eller tilværelsesoplysning

Nyt Dansk Udsyn, april 2015.

I denne artikel præsenteres en pædagogisk-filosofisk kritik af kompetencebaseringen af folkeskolens undervisning.

Kompetencer eller kundskaber

Nyt Dansk Udsyn, september 2015.

Artiklen præsenterer en uddybende kritik af skolens kompetencebaserede mål-logik.