Artikler om pædagogik og dannelse

Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til digital myndiggørelse i folkeskolen

Studier i Læreruddannelse og Profession, december 2019.

Denne artikels hovedanliggende er at undersøge og kvalificere det myndiggørelsesbegreb, der knytter sig til den nye faglighed teknologiforståelse i folkeskolen.

Dannelsens skole

Liv i Skolen, september 2019.

Artiklen giver et bud på, hvordan vi kan tænke anderledes om skolens formål og mål, så dannelsen igen kan få en central rolle at spille for både eleven og samfundet. 

Tings-orienteret undervisning

Dansk Pædagogisk Tidsskrift, september 2018.

Artiklen præsenterer, med afsæt i bl.a. Graham Harman’s filosofi, en tings-orienteret tilgang til undervisning, der sigter mod at lære eleverne noget ubestemt om noget ubestemt.

Pædagoguddannelsens formål – at virke eller at værke

Arbejdspapir om pædagoguddannelsen, januar 2016.

En kritik af pædagoguddannelsens kompetencebaserede læringsmålstyring, og et forslag om at kundskabsbasere uddannelsen, så den ikke kun virker for praksis, men også får det til at værke i praksis.

Skolens formål – kompetenceudvikling eller tilværelsesoplysning

Nyt Dansk Udsyn, april 2015.

I denne artikel præsenteres en pædagogisk-filosofisk kritik af kompetencebaseringen af folkeskolens undervisning.

Kompetencer eller kundskaber

Nyt Dansk Udsyn, september 2015.

Artiklen præsenterer en uddybende kritik af skolens kompetencebaserede mål-logik.