Et forsvar for pædagogik og dannelse

Velkommen til min hjemmeside, hvor jeg har samlet mit arbejde med pædagogiske og uddannelsespolitiske emner.

Gennem de senere år er vore pædagogiske institutioner i stadig højere grad blevet underlagt politiske krav om at levere et bestemt, målbart læringsudbytte.

Kravene har medført, at hele uddannelsessystemet i dag er funderet i centralt definerede lærings- og kompetencemål. Disse mål beskriver, hvilke kompetencer børnene, eleverne og de studerende skal tilegne sig i børnehaven, i skolen og på vore uddannelser.

Det er blevet normen at betragte pædagogik, skole og uddannelse som kommunale og statslige midler til at forme nyttige og kompetente borgere, der kan tjene statens konkurrenceevne.

I mine bøger, artikler og foredrag forholder jeg mig kritisk til nogle af de udfordringer, som denne instrumentelle tilgang til pædagogik og uddannelse fører med sig.

Et pædagogisk alternativ

Som alternativ til målstyringen og den instrumentelle tilgang, der betragter pædagogik og uddannelse som rene midler, der skal opfylde udefrakommende krav om et forudbestemt læringsudbytte, søger jeg at etablere en forståelse af pædagogik, skole og uddannelse som områder, der ikke tjener et ydre formål, men som bærer deres egne formål i sig.

Pædagogik og undervisning handler i denne forståelse ikke om at sikre eleven et bestemt læringsudbytte. I stedet sigter de mod at plante en usikkerhed i elevens vekselvirkning med verden, så hun ikke forfalder til for hurtige og for kompetente svar, men bliver ved med at lytte åbent til de spørgsmål, der rejser sig i mødet med verdens ting.

Foredrag om skole, pædagogik og dannelse

Jeg holder løbende foredrag om skole, pædagogik, dannelse og beslægtede emner. I foredragene udfolder jeg mine bud på pædagogiske alternativer til den instrumentelle tilgang til skole og uddannelse.

Jeg er desuden en aktiv stemme i den offentlige debat om pædagogik, skole og uddannelse. Du finder en oversigt over mine seneste kronikker og debatindlæg på siden her. Du kan også følge mig på Twitter og Facebook. Her kommenterer jeg jævnligt på nyheder med relevans for det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i et samarbejde.

Bøger om pædagogik og dannelse

FAQ om læringsmål

FAQ om læringsmål

“Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelserne. Men begrebet har ikke altid stået så centralt i sproget, som det gør nu.

Bogen rejser og besvarer spørgsmål som fx: Hvorfor taler alle om læringsmål? Hvad er et læringsmål egentlig, og hvad vil det sige at undervise læringsmålstyret? Er der forskel på mål? Kan man måle mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene?”

Anmeldelser:

 • “Det er en fremragende bog, hvor Pasgaard skriver sig helt frem i fronten af landets pædagogiske kritik.
  Pasgaard vender stort set alle de aktuelt regerende begreber på hovedet. Ud af de sidste ca. 30 sider af bogen løfter sig konturerne af en helt anden pædagogik, som har dybe rødder i den pædagogiske tradition, men som samtidig forbinder sig åbent til fremtiden. I Pasgaards verden regerer spørgsmålene, stoffet, disciplin, formål, opmærksomhed og alle tings dragende ubestemmelighed, og med det udgangspunkt er der naturligvis ingen plads til læringsmål i den eksisterende form.
  Jeg synes, Pasgaards bog sætter nye standarder for landets pædagogiske kritik og for pædagogik i det hele taget.”

Thomas Aastrup Rømer, lektor i pædagogisk filosofi

 • “Pasgaard skriver, at udgangspunktet for al pædagogik og undervisning ”er formål, der giver plads til spørgsmål, som vi ikke selv har stillet, men som vi er stillet i.” Og han fortsætter med at sige, at lærerens og pædagogens opgave er ”at rette børns og elevers opmærksomhed mod verdens ting, ikke som kolde og hårde facts, men som levende ting.” Således er hverken læreren eller børnene kompetente – og de stræber heller ikke efter at indløse eller fremvise særlige kompetencemål; snarere er de undersøgende, nysgerrige, spørgende og eksperimenterende i en verden, som læreren heller ikke har styr på eller kender på forhånd. Ifølge Pasgaard drejer skolens formål sig ikke om at sikre eleven det højst mulige og målbare individuelle læringsudbytte, men snarere om at sikre den opvoksende generation en mulighed for fordybelse i verden og i stoffet – og for en fri udfoldelse i fællesskab.
  Ønskeligt ville det være, om politikere og planlæggere læste flere bøger af denne art, momentvis lod sig anfægte og fremfor alt deltog i drøftelser med forskerne i levende offentligheder.”

Steen Nepper Larsen, Information

 • “Pasgaard har været og er særdeles aktiv i debatten om læringsgørelsen af skolen, og i bogen kommer han i dybden med sin kritik. Han viser grundigt og systematisk, hvordan læringsmålstyringen og John Hatties big data-genererede koncept om effektiv, synlig læring har tråde tilbage til 1960’ernes amerikanske og 1970’ernes tyske behavioristiske tanker om maskinel læring.”

Thorkild Thejsen, Folkeskolen.dk

 • “Niels Jakob Pasgaard er ikke nøgtern og registrerende, – og tak for det. Han er kritisk og forfægter en dannelsesorienteret tilgang til uddannelse, hvor ”undervisningen bærer formålet i sig selv”, men han gengiver (forholdsvis) nøgternt modpartens synspunkter. Bogen kan anbefales til alle pædagog- og lærerstuderende, der er optaget af den grundlæggende diskussion om læringsmål og uddannelse.”

Bodil Christensen, Dansk Pædagogisk Tidsskrift

 • “Man kan slet ikke undervise eller bedrive pædagogik med afsæt i læringsmål.”
  Det er jo en interessant og noget kontroversiel melding, når man betænker, hvor meget vi for tiden hænger os i læringsmål. Men Niels Jakob Pasgaard har gode argumenter. Igen en af disse bøger, som man ønsker, relevante politikere ville læse, før de kaster sig ud i lovgivning på området.”

Birte Strandby, Bogvægten.dk

 • “Det er ikke tilfældigt, at der fra flere sider bliver talt og skrevet om læringsmål. For udover den helt oplagte årsag, at det er fokus i folkeskolereformen, er det også et af de områder, der bliver diskuteret vidt og bredt blandt både lærere, forskere, forældre og politikere. Derfor er det også befriende, at der nu ligger en bog, der gør en dyd ud af at give os et fælles fundament, som kan være diskussionsgrundlag for en vigtig debat om det nyeste tiltag i folkeskolen.”

Sune Weile, pædagogen.dk

 • “Det er en interessant udgivelse, som formår at sætte tanker og overvejelser i gang hos læseren både om egen pædagogisk praksis og brugen af læringsmål generelt.”

Henrik Munch Jørgensen, lektørudtalelse

Artikler om pædagogik og dannelse

Dannelsens skole

Liv i Skolen, september 2019.

Artiklen giver et bud på, hvordan vi kan tænke anderledes om skolens formål og mål, så dannelsen igen kan få en central rolle at spille for både eleven og samfundet. 

Tings-orienteret undervisning

Dansk Pædagogisk Tidsskrift, september 2018.

Artiklen præsenterer, med afsæt i bl.a. Graham Harman’s filosofi, en tings-orienteret tilgang til undervisning, der sigter mod at lære eleverne noget ubestemt om noget ubestemt.

Pædagoguddannelsens formål – at virke eller at værke

Arbejdspapir om pædagoguddannelsen, januar 2016.

En kritik af pædagoguddannelsens kompetencebaserede læringsmålstyring, og et forslag om at kundskabsbasere uddannelsen, så den ikke kun virker for praksis, men også får det til at værke i praksis.

Skolens formål – kompetenceudvikling eller tilværelsesoplysning

Nyt Dansk Udsyn, april 2015.

I denne artikel præsenteres en pædagogisk-filosofisk kritik af kompetencebaseringen af folkeskolens undervisning.

Kompetencer eller kundskaber

Nyt Dansk Udsyn, september 2015.

Artiklen præsenterer en uddybende kritik af skolens kompetencebaserede mål-logik.

Foredrag om pædagogik og dannelse

Jeg holder jævnligt foredrag om pædagogik, skole og uddannelse. Jeg beskæftiger mig primært med børnehaver, folkeskolen og friskolerne samt pædagog- og læreruddannelsen. Foredragene vil dog have relevans bredt i uddannelsesverdenen, og kan tilpasses jeres specifikke interesser. Foredragene koster fra 6.000,- og kan varieres i omfang fra 45 minutter til et par timer, hvor de kombineres med drøftelser i relation til jeres praksis.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680 for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag om pædagogik, skole, dannelse og andre relaterede emner.

Herunder finder du inspiration til mulige emner for et foredrag:

Hvad er en skole?

Hvorfor holder vi overhovedet skole? Hvad er skolens funktion i samfundet – og hvilken funktion udfylder skolen for den enkelte elev? Og hvilken funktion udfylder samfundet og eleverne for skolen?

Skolens formål og mål

Hvad skal man forstå ved et formål – og hvad er forskellen på et formål og et mål? Hvem skal sætte mål og formål for skolens virke? Politikerne? Lærerne? Eleverne?

Målstyret læring – når dialogen forstummer

Hvad sker der med skolen og åndsfriheden i den, når undervisningens vekselvirkning underlægges ydre krav om et bestemt læringsudbytte?

Skolens opgave – kompetencer eller dannelse?

Skal skolen sikre eleverne kompetencer til fremtidens arbejdsmarked – eller skal den sikre dem en almen dannelse? Hvad er dannelse overhovedet – og hvordan adskiller den sig fra kompetencer?

Kan man måle skolens formål?

Hvorfor sender vi skolens elever til prøver? Fordi vi tror, vi kan måle det umålelige? Hvordan sikrer vi, at vi ikke kun holder skole med fokus på det målbare?

Dannelsens skole

Dannelse er levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske og en frit tilblivende verden. Hvordan kan vi tænke om skolen, så dannelsen igen kan få plads – på trods af dataindsamling, læringsmålstyring og konceptpædagogiske metoder?

Kontakt mig

Niels Jakob PasgaardDu er meget velkommen til at kontakte mig på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller på telefon 2464 6680, hvis du er interesseret i et oplæg eller andre former for samarbejde.

Tag også gerne kontakt på Facebook, Twitter eller LinkedIN, hvis du vil følge eller deltage i debatten.

For yderligere information om mit arbejde med pædagogiske og didaktiske emner, henvises til min profil i UC Viden.