Et forsvar for pædagogik og dannelse

Gennem de senere år er vores skoler og pædagogiske institutioner blevet underlagt en lang række krav om at levere et bestemt, målbart læringsudbytte. Det er blevet almindeligt at betragte pædagogik og undervisning som rene midler, der så effektivt som muligt skal producere human kapital, som gnidningsløst kan træde i tjeneste for statens og virksomhedernes konkurrenceevne.

Denne instrumentelle forståelse er en trussel mod pædagogik og dannelse. Jeg arbejder for at genetablere en forståelse af pædagogik og undervisning som praksisser, der ikke tjener et ydre formål, men som bærer deres egne formål i sig.

Foredrag om skole, pædagogik og dannelse

Jeg holder løbende foredrag om skole, pædagogik og dannelse. I foredragene udfolder jeg min kritik af de instrumentelle forståelser af skole og pædagogik, og jeg giver mine bud på pædagogiske og dannelsesorienterede alternativer til de aktuelt dominerende forståelser.

Jeg er desuden en aktiv stemme i den offentlige debat om pædagogik, skole og uddannelse, og jeg udgiver løbende kronikker og debatindlæg.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i et foredrag eller andre former for samarbejde.