Niels Jakob Pasgaard

Velkommen!


Jeg er uddannet lærer og kandidat i pædagogisk filosofi, og ansat som lektor ved pædagoguddannelsen i VIA. Gennem de seneste 10 år har jeg markeret mig som en stærk forsvarer for at pædagogik og skole ikke bør tjene ydre formål som økonomisk vækst eller socioøkonomisk lighed, men at de bærer deres eget formål, dannelsen, i sig.


Mit afsæt er den pædagogiske filosofi og de værdimæssige spørgsmål, der knytter sig til skolen og pædagogikken. Jeg beskæftiger mig primært med folkeskolen og friskolerne, men har også holdt foredrag og kurser på efterskoler og gymnasier.


Herunder er beskrivelser af nogle af mine senest afholdte foredrag og kurser – de kan alle tilrettes, så de passer ind i jeres hverdag.

Kontakt mig på mail@nielsjakobpasgaard.dk eller på tlf. 24646680.

Hvad andre siger…

 

Foredrag om skole og dannelse

Skolens dannelsesopgave

Hvorfor holder vi skole – er det for statens eller børnenes skyld?

I foredraget giver jeg et bud på, hvad man skal forstå som skolens højeste formål og vigtigste opgave.

Skolens formål og mål

Hvordan sætter man mål for skolen og dens undervisning?

Foredraget dykker ned i fænomener som formål, mål og midler, og sætter spørgsmålet ind som central, didaktisk kategori.

Tæmningens pædagogik

Handler opdragelse om at lære at tæmme verden?

I dette foredrag giver jeg mit bud på, hvorfor så mange unge mennesker mistrives – og på, hvad man som skole kan gøre ved det.

Analogisér!

Findes den menneskelige lykke i en app – eller må vi ind i fællesskaberne?

Foredraget inviterer til at genopdage værdien af de analoge og fysiske fællesskaber i skolen og fritidspædagogikken.

Kursus: Teknologiforståelse

Hvordan skal man forstå de digitale teknologiers betydning?

På kurset dykker vi ned i, hvordan skolen bør forholde sig til det digitale – hvad skal omfavnes og hvad skal forbydes?

Workshop: Skolens grund

Hvilke værdier hviler jeres skole på – og hvordan kan man se det i hverdagen?

Med afsæt i jeres skoles værdier, undersøger vi, hvordan I kan hjælpe hinanden med at udleve dem i skolens hverdag.

“Dannelse er en levende vekselvirkning mellem et frit tilblivende menneske
og en frit tilblivende verden”

Niels Jakob Pasgaard

Kontakt mig

Send mig en mail eller ring på tlf. 24646680, hvis du er interesseret i et samarbejde.