Kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning

Velkommen til min hjemmeside, hvor du finder bøger, artikler og foredrag med kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning.

Læringsmålstyret undervisning og uddannelse

Gennem de senere år er vore pædagogiske institutioner, skoler og uddannelser i stadigt højere grad blevet underlagt politiske krav om at levere et bestemt, målbart læringsudbytte. Kravene har medført, at hele uddannelsessystemet i dag er funderet i centralt definerede læringsmål, der beskriver hvilke kompetencer børnene, eleverne og de studerende skal tilegne sig i børnehaven, i skolen og på de videregående uddannelser. Med disse ændringer er det blevet normen at betragte pædagogik, skole og uddannelse som midler, der skal levere et bestemt produkt i form af nyttige kompetencer. Kompetencerne skal gøre det muligt for barnet, eleven og den studerende at “klare sig” i videre uddannelse og på arbejdsmarkedet.

I mine bøger, artikler og foredrag forholder jeg mig kritisk til den aktuelle brug af læringsmål, og jeg beskriver nogle af de udfordringer, som den instrumentelle tilgang til pædagogik og uddannelse fører med sig. Jeg argumenterer blandt andet for, at pædagogikken risikerer at forstumme, når læringsmålene i den læringsmålstyrede undervisning får lov at bemægtige sig alt, hvad der foregår i det pædagogiske rum. Ligeledes viser jeg hvordan de aktuelle idéer om læringsmålstyret undervisning og Synlig Læring har rod i en amerikansk behavioristisk uddannelsespsykologi, der forstærker instrumentaliseringen af pædagogikken og står i skarp modsætning til dansk pædagogisk tradition.

Et pædagogisk alternativ

Som alternativ til læringsmålstyringen og den instrumentelle tilgang, der betragter pædagogik og uddannelse som rene midler, der skal opfylde udefrakommende krav om et forudbestemt læringsudbytte, søger jeg at etablere en forståelse af pædagogik, skole og uddannelse som områder, der ikke tjener et ydre formål, men som bærer deres egne formål i sig.

Denne forståelse har dybe rødder i den pædagogiske tradition, og begreber som spørgsmål, kundskaber, dannelse og fordybelse spiller centrale roller i det alternativ, jeg opridser. Her betragtes skole, pædagogik og uddannelse ikke som midler, men som lommer af fri tid, der suspenderer de krav, som det omgivende samfund stiller. Kun ved at sikre sådanne frie rum, kan mennesket og samfundet dannes og genskabes frit.

Foredrag med kritik af læringsmål og læringsmålstyret undervisning

Jeg holder løbende foredrag med afsæt i min kritik af læringsmål, læringsmålstyring og kompetencebasering. I foredragene udfolder jeg også det ovenfor skitserede pædagogiske alternativ til den instrumentelle tilgang til skole og uddannelse. Du kan se eksempler på mine seneste foredrag her.

Derudover er jeg, sideløbende med mit pædagogisk-filosofiske arbejde med ovenstående emner, en aktiv stemme i den offentlige debat om pædagogik, skole og uddannelse. Du finder en oversigt over mine seneste kronikker og debatindlæg på siden her. Du kan også følge mig på Twitter og Facebook, hvor jeg jævnligt kommenterer på nyheder med relevans for det pædagogiske og uddannelsespolitiske felt.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har kommentarer til sidens indhold eller er interesseret i et samarbejde.

Bøger og artikler med kritiske perspektiver på læringsmål

FAQ om læringsmål

FAQ om læringsmål
FAQ om læringsmål

“Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de seneste års reformer af lærer- og pædagoguddannelserne. Men begrebet har ikke altid stået så centralt i sproget, som det gør nu.

Bogen rejser og besvarer spørgsmål som fx: Hvorfor taler alle om læringsmål? Hvor kommer de fra? Hvad er et læringsmål egentlig, og hvad vil det sige at undervise læringsmålstyret? Er der forskel på mål? Kan man måle mål? Hvor fører læringsmålene os hen, og er der et alternativ til læringsmålene?”

Anmeldelser:

  • “Det er en fremragende bog, hvor Pasgaard skriver sig helt frem i fronten af landets pædagogiske kritik.
    Pasgaard vender stort set alle de aktuelt regerende begreber på hovedet. Ud af de sidste ca. 30 sider af bogen løfter sig konturerne af en helt anden pædagogik, som har dybe rødder i den pædagogiske tradition, men som samtidig forbinder sig åbent til fremtiden. I Pasgaards verden regerer spørgsmålene, stoffet, disciplin, formål, opmærksomhed og alle tings dragende ubestemmelighed, og med det udgangspunkt er der naturligvis ingen plads til læringsmål i den eksisterende form.
    Jeg synes, Pasgaards bog sætter nye standarder for landets pædagogiske kritik og for pædagogik i det hele taget.”

Thomas Aastrup Rømer, lektor i pædagogisk filosofi

  • “Pasgaard har været og er særdeles aktiv i debatten om læringsgørelsen af skolen, og i bogen kommer han i dybden med sin kritik. Han viser grundigt og systematisk, hvordan læringsmålstyringen og John Hatties big data-genererede koncept om effektiv, synlig læring har tråde tilbage til 1960’ernes amerikanske og 1970’ernes tyske behavioristiske tanker om maskinel læring.”

Thorkild Thejsen, Folkeskolen.dk

  • “Pasgaards pointe er, at skolens fokus på kompetencer og målstyring fører til undervisning, der ikke længere har udgangspunkt i skolens overordnede formål: nemlig at være et frirum for eleverne, hvor de kan være nysgerrige og følge de veje, der ikke umiddelbart ligger lige for fra begyndelsen. For når alt bliver målstyret, kan vi ikke andet end styre efter målet. Det er vigtige pointer, som bliver underbygget både teoretisk og metodisk, og som giver et godt fundament for bogen.

Undervisningen skal ifølge Pasgaard i stedet have formålet som udgangspunkt, og ikke som slutmål: Skolens undervisning har ikke som mål at udvide elevernes viden eller kompetencer, men at udvide deres verden. Dermed bevæger vi os fra læring til dannelse […]. Han taler endda om at genfortrylle verden. Det bliver en smule højstemt til slut, men det gør ingenting, når det handler om så vægtige ting som vores uddannelsessystem.”

Sune Weile, pædagogen.dk

  • “Det er en interessant udgivelse, som formår at sætte tanker og overvejelser i gang hos læseren både om egen pædagogisk praksis og brugen af læringsmål generelt.”

Henrik Munch Jørgensen, lektørudtalelse

Artikler

En kritik af pædagoguddannelsens kompetencebaserede læringsmålstyring, og et forslag om at kundskabsbasere uddannelsen, så den ikke kun virker for praksis, men også får det til at værke i praksis.

I denne artikel præsenteres en pædagogisk-filosofisk kritik af kompetencebaseringen af folkeskolens undervisning.

Artiklen præsenterer en uddybende kritik af skolens kompetencebaserede mål-logik.

Foredrag med kritik af læringsmål og læringsmålstyring

Herunder finder du eksempler på mine foredrag om pædagogik og uddannelse med kritiske perspektiver på læringsmål, læringsmålstyring og kompetencebasering af uddannelser. Jeg forholder mig primært til dagtilbud, folkeskolen og pædagog- og læreruddannelsen, men foredragene vil have relevans bredt i uddannelsesverdenen.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail på hej@nielsjakobpasgaard.dk eller ringe på 2464 6680, hvis du har specifikke ønsker til et foredrag.

Foredrag: Hvad er en skole? Om formål, mål og målløshed

Foredrag - Hvad er en skole - om formål, mål og målløshedHvilke formål har skolen, hvordan skal man forstå didaktikkens intentionalitet, og hvordan kan målløsheden bidrage til, at skolen bliver skole?


Varighed: 45-60 minutter

Foredrag: Skolens formål – et slutmål eller et udgangspunkt?

Foredrag - Skolens formål - slutmål eller udgangspunktHvad sker der, hvis vi ikke betragter skolens formål som et slutmål, men som et udgangspunkt, der gør alle mål og retninger mulige?


Varighed: 45-60 minutter

Foredrag: Skolens kerneopgave – kompetencelæring eller kundskabstilegnelse

Foredrag - Skolens kerneopgave - kompetencelæring eller kundskabstilegnelseHvordan kan man definere skolens kerneopgave? Som læring? Som undervisning? Eller som kundskabstilegnelse?


Varighed: 45-60 minutter.

Foredrag: Målstyret læring – når dialogen forstummer

Foredrag - Målstyret læring - når dialogen forstummerForedraget redegør for en række af de negative konsekvenser af læringsmålstyret undervisning.

 

Varighed: 45-60 minutter.

Foredrag: Spørgsmål til læringsmål –
eller; fra læringsmål til spørgsmål

Foredrag - Spørgsmål til læringsmål - eller fra læringsmål til spørgsmålForedraget gennemgår læringsmålstænkningens historiske baggrund og aktuelle udmøntning – og krydres med en skitse til et alternativ.


Varighed: 60-90 minutter.

Kontakt mig

Niels Jakob Pasgaard - kritik af læringsmålHvis du er interesseret i et foredrag eller andre former for samarbejde, er du meget velkommen til at kontakte mig på hej@nielsjakobpasgaard.dk eller på telefon 2464 6680.

For yderligere information om mit arbejde med pædagogiske og didaktiske emner, henvises til min profil i UC Viden.